Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava
slovak deutsch english

Osemdesiat plodných rokov Bradlanu je dôvod na oslavu

Osemdesiatka, jeden ľudský vek, doba dlhá a či krátka?
S hudbou sa ľahšie býva, pieseň dáva duši krídla...
Bradlanci, do ďalších spevavých dní želám
veľa nápadov, nevysychajúci tvorivý elán,
nech k vám nájdu cestu mladí chlapci,
nech sa od vás nielen spievať učia,
vy, mlaď s láskou berte do náručia,
aby ste s nimi boli mladí všetci.
Bradlanci, ste skvelí chlapci,
krásne hlasy si nosíte v srdci,
tón v tóne sa umelecky zlieva.
Chlapci, krásne vám to spieva.
S hudbou pokojne plynie čas.
Trnavčania všetci s láskou zas
pripíjajú vínom čistým, všetkým
členom Bradlanu, na pevné a
trvale zdravie, na hudbu
v srdci, ktorá
ľuďom
na tvári
vždy iba
radosť
a pocit
šťastia
vyčarí.
Lásku,
šťastie
a pokoj
v duši,
vzácne
ľudské
porozumenie,
Božie požehnanie,
všetko čo k jubileu sluší.
Bradlanu radosť zo spevu, krásnu a nehu,
čisté spievanie. Prijmite úprimné blahoželanie.

Margareta Partelová

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN TRNAVA

copyright © 2010-2018 | sponsored by PJ Consulting | www.bradlantt.sk