Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava
slovak deutsch english

História Bradlanu

Robotnícky spevokol Bradlan tvorili a tvoria nie jednotlivci, ale ľudia niekoľkých generácií, ktorých od roku 1930 až po dnešné dni spája láska k zborovému spevu. Navzájom sa už ani všetci nepoznajú, pretože tí prví, zakladatelia spevokolu Bradlan, už dávno nie sú medzi nami. Ich myšlienky a snahy však stále pretrvávajú a žijú v súčasných spevákoch. Usilujú sa nielen udržiavať, ale i ďalej rozvíjať sny, o ktorých snívalo 28 zakladajúcich členov spevokolu. Boli to väčšinou robotníci z trnavskej Vozovky, ktorí sa zišli vo večerných hodinách na starej Strelnici v Trnave 30. mája 1930. Rozhodnutie spievať predovšetkým piesne revolučné a národné sa zapáčilo i mnohým ďalším a tak už o rok sa pôvodný počet spevákov rozšíril na 68. Takýto mohutný mužský spevácky zbor zotrváva v mysliach ešte mnohých súčasných obdivovateľov Bradlanu. Názov spevokolu Bradlan je odvodený od Bradla s mohylou generála Milana Rastislava Štefánika. Tento svoj názov používa spevokol od roku 1931.

Žiaľ v súčasnosti je v Bradlane oveľa menej členov a rovnako sa možno zamýšľať aj nad tým, či je ešte vôbec robotníckym spevokolom, pretože je vlastne koncertným amatérskym spolkom tak, ako ostatné podobné spevácke telesá. I napriek tomu, že zloženie súčasnej členskej základne to nepotvrdzuje, ale Bradlan bol, je a zostane robotníckym spevokolom, pretože tento názov vychádza z jeho viac ako osemdesiatročnej tradície. Počas dlhého obdobia jeho existencie sa v činnosti spevokolu vystriedali dni radostné i smutné, dni rozkvetu či stagnácie, dni žičenia alebo neprajnosti, ktorá hrozila s takmer zakázaním činnosti. Našťastie nikdy k tomu nedošlo, pretože Bradlan sa zakorenil aj do sŕdc mnohých významných osobností, ktoré činnosť spevokolu nielen obhájili, ale tiež prispeli k rozvoju. Tu treba spomenúť najmä národného umelca Mikuláša Schneidra Trnavského alebo Antona Cígera, profesora a tajomníka Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, ktorí umlčali neprajníkov a venovali Bradlanu odbornú pomoc či niekoľko vlastných zborov (skladieb).

Popri koncertoch, speváckych súťažiach a festivaloch sa v programoch spevokolu objavovali tiež vystúpenia profesionálnych spevákov a inštrumentalistov, účinkovanie ženského vokálneho tria pod vedením pána Jindricha Richtera. Bradlan nacvičil niekoľko divadelných hier, pásiem poézie, účinkoval v spevohrách a v operetách, napr. v Bellarose od Mikuláša Schneidra Trnavského v Trnavskom divadle v r. 2001. Piesne v podaní Bradlanu zneli na pódiách mnohých miest doma i v zahraničí. Nechýbali ani vystúpenia na miestach vzbudzujúcich v umeleckom svete všeobecnú úctu. Bradlan spieval v rozhlase, televízii, v budove Slovenskej filharmónie, v filharmónii vo Vilniuse, v Slovenskom národnom divadle, vo svetoznámom Gewandhause v Lipsku, či v múzeu milánskej La Scaly.

Tieto nezabudnuteľné a sviatočné chvíle však iba dopĺňajú nespočetné koncerty a vystúpenia, ktoré odzneli v mestách a obciach na Slovensku ako aj v mnohých iných európskych krajinách. Bradlan si podmanil svojim mužských prednesom poslucháčov i členov odborných porôt a komisií, o čom svedčia mnohé diplomy, verejné uznania a ceny z rôznych súťaží a festivalov.. Tieto svedčia o umeleckej úrovni spevokolu ako aj o angažovanosti a úsilí jeho členov i dirigentov. O dlhoročnej činnosti Bradlanu by bolo možné písať ešte veľa. Tých pár riadkov nemôže zachytiť atmosféru, ktorú bradlanisti a ich poslucháči prežívajú počas vystúpení, či na skúškach spevokolu. Predovšetkým nedokážu odhaliť entuziazmus, ktorým oplýva každý člen - súčasný alebo bývalý. Nehovoria o porozumení životných partnerov - manželiek spevákov, bez ktorého by členstvo v spevokole bolo ohrozené. Nedostatočne dokumentujú starostlivosť a ochotu pomáhať z radov kultúrnych pracovníkov, sponzorov, mestkých , verejných a štátnych predstaviteľov. Preto nám dovoľte záverom poďakovať všetkým menovaným i nemenovaným pomocníkom, sympatizantom a poslucháčom, skrátka všetkým ľuďom, u ktorých sa Bradlan ozýva a tlčie v rytmoch srdca.

Funkcionári Bradlanu

V doterajšej histórií vykonávali funkciu:

Hlavného dirigenta:

Rudolf Slováček, Miroslav Jaura, Anton Cíger, František Nimrichter, Daniel Bulla, Viktor Brós, Ival Luknár, Pavol Baxa, Dušan Bill, Jozef Potočár, Blanka Juhanáková, Sergej Mironov, Ivan Končený, Gabriel Kalapoš, Stanislav Gálik, Viera Hovancová, Hana Borbélyová, Drahomíra Benciová, Marián Pavlík

Predsedu spevokolu:

Ignác Šajmír, Martin Jagoš, Rudolf Slováček, Fridrich Kuchár, Michal Hrebíček, Ľudovit Václav, Ján Borovička, Juraj Badiar, Karol Móder, Štefan Rampák, Štefan Pinter, Pavol Rampák, Daniel Daniš

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN TRNAVA

copyright © 2010-2018 | sponsored by PJ Consulting | www.bradlantt.sk