Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava
slovak deutsch english

Vedenie Bradlanu

Ing.Daniel DANIS PhD.

Ing. Daniel DANIŠ PhD.

predseda

Mgr.Dušan Kupec

Mgr.Dušan KUPEC

podpredseda

Kamil PECHY.

Kamil PÉCHY

pokladník

Peter POLAKOVIC

Peter POLAKOVIČ

hospodár

Viliam KOVAC

Viliam KOVÁČ

kronikár

Michal Varinsky

Ing. Michal VARINSKÝ

archivár

Ing. Jozef BOĎA

Ing. Jozef BOĎA

propagátor

Mgr.Marián Pavlík

Mgr. Marián PAVLÍK

umelecký vedúci

Miroslav JURÍK

Miroslav Jurík

revízor

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN TRNAVA

copyright © 2010-2018 | sponsored by PJ Consulting | www.bradlantt.sk