Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava Mužský robotnícky spevokol Bradlan Trnava
slovak deutsch english

Vystúpenia mužského robotníckeho spevokolu Bradlan Trnava v minulosti

Rok 2017

 • Spievanie na omši a koncert na slávnosti Trídia v kostole sv.Jozefa
 • Vystúpenie v rámci MDŽ v aule Univerzity Cyrila a Metoda
 • Koncert v Zrkadlovej sieni divadla J.Palárika v Trnave v rámci výročnej schôdze Matice Slovenskej v Trnave
 • Koncert v Novom Smokovci Sv.Petra a Pavla a v hoteli Trigan
 • Koncert v Dolnej Krupej pri príležitosti Deň Ruží 2017
 • Účasť na krajskej súťažnej prehliadke zborov v Dunajskej Strede a koncert na kúpalisku
 • Účasť pri kladení vencov pri pomníku SNP
 • V rámci Matičných dní v Trnave účasť pri kladení vencov k pomníku Bernoláka ako aj pri sadení lipy v promenáde
 • V divadle J.Palárika Gala koncert v rámci Matičných dní
 • Vystúpenie pri pamätníku padlých 1.svetovej vojny v Trnave
 • Účasť na 25.výročí obnovenia Trnavskej univerzity
 • Koncert v kostole Sv.Františka v Zelenči
 • Vianočný koncert v dome seniorov Humanus Hlohovec
 • Vianočný koncert v City Park Trnava
 • Vianočný koncert v Trstíne

Rok 2016

 • Svätá omša na trídiu k sviatku sv. Jozefa v Kostole sv. Jozefa.
 • Koncert v Dolnej Krupej pri príležitosti Deň Ruží 2016
 • 19. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu ALTA-PUSTERIA Taliansko
 • Výročie Slovenského národného povstania
 • Pamiatka zosnulých pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne v Trnave
 • 100.výročie narodenia hudobního skladateľa Zdenka Mikulu
 • Vianočný koncert v penzióne Terézie Vansovej v Trnave
 • Vianočný koncert v penzióne Humanus v Hlohovci
 • Vianočný koncert v City Aréna Trnava
 • Vianočný koncert v kostole v Dechticiach

Rok 2015

 • Svätá omša na trídiu k sviatku sv. Jozefa v Kostole sv. Jozefa.
 • Zbor účinkoval v Západoslovenskom múzeu pri vernisáži výstavy II. svetová vojna v regióne Trnavy.
 • Zbor vystúpil pri kladení vencov k pamätníku Oslobodenia z príležitosti ukončenia II. svetovej vojny.
 • Slávnostná vernisáž výstavy „85. rokov Robotníckeho spevokolu BRADLAN“ s vystúpením v Dome hudby M.Sch. Trnavského.
 • Slávnostný koncert v Divadle Jána Palárika v Trnave k 85. výročiu založenia Robotníckeho spevokolu BRADLAN.
 • Koncerty vo Vysokých Tatrách počas speváckeho sústredenia vo Vyšné Hágy a Štrbské Pleso
 • Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
 • Koncert pri príležitosti oslav 80. výročia založenia Cíferského speváckeho zboru.
 • Vystúpenie BRADLAN-u pri kladení vencov k pomníku obetí I. svetovej vojny.
 • Vystúpenie obci Špačince na vianočných trhoch
 • Vystúpenie na predvianočnom stretnutí KDH v Katolíckej jednote v Trnave
 • Vystúpenie na vianočných trhoch v Trnave

Rok 2014

 • Vianočný koncert v kostole v Šelpiciach
 • Novoročný koncert v kostole Dolná Krupá
 • Tridum v kostole sv. Jozefa v Trnave
 • Koncert v Zrkadlovej sieni divadla J.Palárika v Trnave k výročiu Matice Slovenskej v Trnave
 • Koncert pre hasičov - 90.výročie Hasičského zboru v Trnave v Dome kultúry v Trnave
 • Vystúpenie pri pamätníku M.R.Štefánika v Trnave
 • Sústredenie Trenčianske Teplice
 • Koncert v kostole v Trenčianskych Tepliciach
 • Vystúpenie pri soche Sv.Jána Pavla II. pred Univerzitným kostolom v Trnave
 • Koncert v Dolnej Krupej pri príležitosti Deň Ruží 2014
 • Koncert v Univerzitnom kostole pri príležitosti mesiaca Úcta k Starším poriadané Katolíckou Jednotu Slovenska
 • Koncert v Aule vysokej školy technickej v Trnave pri príležitosti výročnej schôdze Jednoty Dôchodcov Slovenska
 • Vystúpenie pri pamätníku padlých 1.svetovej vojny v Trnave
 • Vystúpenie v Hotely HolidayInn v Trnave pre VÚJE pri príležitosti výročia
 • Vianočný koncert v kostole v Jaslovských Bohuniciach
 • Vianočný koncert v obci Nadlice pri Chynoranoch v Dome kultúry pri príležitosti 100.výročia narodenia hudobného skladateľa a rodáka Dezidera Kardoša
 • Vianočný koncert v kostole v Trstíne

Rok 2013

 • 90. výročie založenia Matice Slovenskej v Trnave – Divadlo J. Palárika v Trnave
 • Tridum v kostole sv. Jozefa v Trnave
 • Výročie oslobodenia Trnavy
 • Noc kostolov – kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Tulipáne v Trnave
 • Deň Matiek – aula MtF v Trnave
 • Spomienka na M. Sch.Trnavského – 55. výročie úmrtia
 • Dolná Krupá – Slávnosť ruží
 • 16. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu ALTA-PUSTERIA Taliansko
 • výročie SNP pri pamätníku v Trnave
 • Šelpice – pomník padlých 1. svetovej vojny
 • Vystúpenie v amfiteátri v Trnave na Trnavských zborových dňoch
 • Pamiatka obetiam 1. svetovej vojny pri pomníku v Trnave
 • 40. výročie SOŠ polytechnickej pri ŽOS v Trnave
 • Vernisáž Pavla Hermana v malej synagóge v Trnave
 • Vianočný koncert v Trnave na Trojičnom námestí/li>
 • Vianočné posedenie
 • Vianočný koncert v Seredi

Rok 2012

 • Tridum v kostole sv. Jozefa v Trnave
 • Deň učiteľov TTSK v Zrkadlovej sieni divadla J. Palárika v Trnave
 • Sústredenie na Dobrej Vode
 • Dni múzeí v Synagóge v Trnave – Bradlan v Európe
 • Dolná Krupá – Slávnosť ruží
 • výročie SNP pri pamätníku v Trnave
 • Prehliadka seniorských zborov Slovenska – Dom kultúry v Trnave
 • Odhalenie súsošia sv.Cyrila a Metoda pred UCM v Trnave
 • Účasť delegácie na oslavách 100. výročia spevokolu ARION v Poznani 40. výročie založenia Suchovského zboru
 • Pamiatka obetiam 1. svetovej vojny pri pomníku v Trnave
 • Koncert v kostole v Horných Zeleniciach
 • Vianočný koncert v Trnave na Trojičnom námestí
 • Vianočný koncert v Seredi
 • Vianočné posedenie

Rok 2011

 • Tridum v kostole sv. Jozefa v Trnave
 • Umelecký zájazd Bradlanu v Nórsku na pozvanie mužského speváckeho zboru Vyrde Mannskor
 • Oslavy výročia SNP pri pamätníku v Trnave
 • Vystúpenie v amfiteátri v Trnave na Trnavských zborových dňoch
 • Spomienka pri pomníku padlých 1.svetovej vojny v Trnave
 • Vianočné koncerty v Trnave a Seredi

Rok 2010

 • Vianočný koncert v Šelpiciach
 • Vystúpenie na Vianočných trhoch v Trnave
 • Vystúpenie na trídiu k sviatku sv. Jozefa
 • Spoločné vystúpenie Bradlanu a Vyrde Mannskor na Dňoch ľudových remesiel v Piešťanoch
 • Pietna spomienka pri pomníku M. R. Štefánika
 • Umelecký zájazd Bradlanu do Francúzska v dňoch 18. -23.06.2010
 • Vystúpenie pri pomníku padlých v I. svetovej vojne v Trnave
 • Oslavy 80. výročia založenia Bradlanu (vernisáž výstavy v Zsl. múzeu o histórii a súčasnosti Bradlanu, jubilejný koncert v Divadle Jána Palárika v Trnave spolu s hosťom osláv Vyrde Mannskor - mužský spevokol o ostrova Gurskoy v Nórsku)
 • Vystúpenie a výročnej schôdzi Matice slovenskej v Trnave
 • Účasť na prehliadke speváckych zborov zsl. kraja Cantilena Sacra
 • Vystúpenie na Trnavskej novéne
 • Absolventský koncert dirigentky Hany Borbélyovej v Evanjelickom kostole v Trnave
 • Vystúpenie na stretnutí speváckych zborov v Križovanoch

Rok 2009

 • Vianočný koncert na Bukovej
 • Vystúpenie na oslavách 150. výročia smrti Jána Hollého na Dobrej Vode
 • Adventný koncert pre seniorov Trnavy
 • Vystúpenie na Smolenickom zámku z príležitosti 30. výročia založenia Školiaceho strediska VUJE,a.s.
 • Vystúpenie na krajských oslavách Hasičského zboru
 • Koncert Bradlanu a Union Chorale 1882 zo Saint Louis - Francúzsko v Galérii Jána Koniarka v Trnave
 • Spoločný koncert Bradlanu a Union Chorale 1882 v KD Smolenice
 • Vystúpenie na Medzinárodnom festivale speváckych zborov Grand prix de Slovaque v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne
 • Medzinárodný festival sakrálnej hudby v Suchej nad Parnou
 • Vystúpenie na oslavách 150. výročia smrti Jána Hollého v Maduniciach

Rok 2008

 • Vianočný koncert v Trstíne
 • Spoločné vystúpenie Bradlanu a Mieskuoro Tervakosken na zámku v Smoleniciac
 • Adventný koncert v Červeníku
 • Vystúpenie na otvorení Kultúrneho leta v Piešťanoch spolu s Fínskym spevokolom Mieskuoro Tervakosken
 • Koncert v KD Suchá nad Parnou Spoločné vystúpenie Bradlanu a Mieskuoro Tervakosken v Galérii Jána Koniarka v Trnave
 • Koncert pre seniorov z Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave
 • Absolventský koncert dirigentky H.Borbélyovej v kaštieli Dolná Krupá
 • Vystúpenie na oslavách 140. výročia založenia hasičstva v Trnave
 • Vystúpenie z príležitosti osláv 50. výročia založenie ZŠ na Bottovej ulici v Trnave

Rok 2007

 • Koncert v Devínskej Novej Vsi
 • Vystúpenie na otvorení Kultúrneho leta v Piešťanoch
 • Koncert v klube seniorov v Trnave
 • Vianočný koncert na Dobrej Vode
 • Adventný koncert pre seniorov z Trnavy
 • Umelecký zájazd do Fínska:promenádny koncert, koncert sakrálnej hudby v kostole sv. Lavrinca, spoločný koncert speváckych zborov Bradlan a Mieskuoro v Tervakosten
 • Vystúpenie v Zsl. múzeu v rámci Dni otvorených dverí

Rok 2006

 • Vystúpenie na výročnej schôdzi Matice slovenskej v KD Cífer
 • Vystúpenie na oslavách 200. výročia narodenia K. Kuzmányho v Evanjelickom kostole v Trnave
 • Sedem vianočných koncertov v Trnave a v okolitých obciach
 • Vystúpenie pri odhaľovaní pomníka nespravodlivo odsúdených za totality
 • Vianočný koncert v Trnave - Tulipáne
 • Vystúpenie pri pomníku M. Schneidera-Trnavského v Trnave v rámci Speváckej súťaže M. Sch. Trnavského
 • Vystúpenie na oslavách SNP
 • Vianočný koncert pre seniorov z KÚ v Trnave

Rok 2005

 • Vianočný koncert v Trnave - Modranke
 • Koncert v KD v Hrnčiarovciah
 • Koncert na miestnych oslavách v Blatnom
 • Vianočný koncert v Trnave - Tulipáne
 • Slávnostný koncert z príležitosti založenie Cíferského spev. zboru v KD Cífer
 • Oslavy 75. výročia založenia Bradlanu (vernisáž výstavy v Zsl. múzeu o histórii a súčasnosti Bradlanu, jubilejný koncert v Divadle Jána Palárika v Trnave
 • Spoločné vystúpenie Bradlanu a Finskeho speváckeho zboru Tervakosken Mieskuoro na Fínskom veľvyslanectve v Bratislave
 • Sedem vianočných koncertov v Trnave a v okolitých obciach

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN TRNAVA

copyright © 2010-2018 | sponsored by PJ Consulting | www.bradlantt.sk