O nás

Robotnícky spevokol Bradlan tvorili a tvoria nie jednotlivci, ale ľudia niekoľkých generácií, ktorých od roku 1930 až po dnešné dni spája láska k zborovému spevu. Navzájom sa už ani všetci nepoznajú, pretože tí prví, zakladatelia spevokolu Bradlan, už dávno nie sú medzi nami. Ich myšlienky a snahy však stále pretrvávajú a žijú v súčasných spevákoch. Usilujú sa nielen udržiavať, ale i ďalej rozvíjať sny, o ktorých snívalo 28 zakladajúcich členov spevokolu. Boli to väčšinou robotníci z trnavskej Vozovky, ktorí sa zišli vo večerných hodinách na starej Strelnici v Trnave 30. mája 1930. Rozhodnutie spievať predovšetkým piesne revolučné a národné sa zapáčilo i mnohým ďalším a tak už o rok sa pôvodný počet spevákov rozšíril na 68. Takýto mohutný mužský spevácky zbor zotrváva v mysliach ešte mnohých súčasných obdivovateľov Bradlanu. Názov spevokolu Bradlan je odvodený od Bradla s mohylou generála Milana Rastislava Štefánika. Tento svoj názov používa spevokol od roku 1931.

Žiaľ v súčasnosti je v Bradlane oveľa menej členov a rovnako sa možno zamýšľať aj nad tým, či je ešte vôbec robotníckym spevokolom, pretože je vlastne koncertným amatérskym spolkom tak, ako ostatné podobné spevácke telesá. I napriek tomu, že zloženie súčasnej členskej základne to nepotvrdzuje, ale Bradlan bol, je a zostane robotníckym spevokolom, pretože tento názov vychádza z jeho viac ako osemdesiatročnej tradície. Počas dlhého obdobia jeho existencie sa v činnosti spevokolu vystriedali dni radostné i smutné, dni rozkvetu či stagnácie, dni žičenia alebo neprajnosti, ktorá hrozila s takmer zakázaním činnosti. Našťastie nikdy k tomu nedošlo, pretože Bradlan sa zakorenil aj do sŕdc mnohých významných osobností, ktoré činnosť spevokolu nielen obhájili, ale tiež prispeli k rozvoju. Tu treba spomenúť najmä národného umelca Mikuláša Schneidra Trnavského alebo Antona Cígera, profesora a tajomníka Zväzu slovenských speváckych zborov v Martine, ktorí umlčali neprajníkov a venovali Bradlanu odbornú pomoc či niekoľko vlastných zborov (skladieb).

Koncerty, súťaže a festivaly

Popri koncertoch, speváckych súťažiach a festivaloch sa v programoch spevokolu objavovali tiež vystúpenia profesionálnych spevákov a inštrumentalistov, účinkovanie ženského vokálneho tria pod vedením pána Jindricha Richtera. Bradlan nacvičil niekoľko divadelných hier, pásiem poézie, účinkoval v spevohrách a v operetách, napr. v Bellarose od Mikuláša Schneidra Trnavského v Trnavskom divadle v r. 2001. Piesne v podaní Bradlanu zneli na pódiách mnohých miest doma i v zahraničí. Nechýbali ani vystúpenia na miestach vzbudzujúcich v umeleckom svete všeobecnú úctu. Bradlan spieval v rozhlase, televízii, v budove Slovenskej filharmónie, v filharmónii vo Vilniuse, v Slovenskom národnom divadle, vo svetoznámom Gewandhause v Lipsku, či v múzeu milánskej La Scaly.

Tieto nezabudnuteľné a sviatočné chvíle však iba dopĺňajú nespočetné koncerty a vystúpenia, ktoré odzneli v mestách a obciach na Slovensku ako aj v mnohých iných európskych krajinách. Bradlan si podmanil svojim mužských prednesom poslucháčov i členov odborných porôt a komisií, o čom svedčia mnohé diplomy, verejné uznania a ceny z rôznych súťaží a festivalov.. Tieto svedčia o umeleckej úrovni spevokolu ako aj o angažovanosti a úsilí jeho členov i dirigentov. O dlhoročnej činnosti Bradlanu by bolo možné písať ešte veľa. Tých pár riadkov nemôže zachytiť atmosféru, ktorú bradlanisti a ich poslucháči prežívajú počas vystúpení, či na skúškach spevokolu. Predovšetkým nedokážu odhaliť entuziazmus, ktorým oplýva každý člen - súčasný alebo bývalý. Nehovoria o porozumení životných partnerov - manželiek spevákov, bez ktorého by členstvo v spevokole bolo ohrozené. Nedostatočne dokumentujú starostlivosť a ochotu pomáhať z radov kultúrnych pracovníkov, sponzorov, mestkých , verejných a štátnych predstaviteľov. Preto nám dovoľte záverom poďakovať všetkým menovaným i nemenovaným pomocníkom, sympatizantom a poslucháčom, skrátka všetkým ľuďom, u ktorých sa Bradlan ozýva a tlčie v rytmoch srdca.

Vedenie Bradlanu

Mgr.Viliam FUKNA

Podpredseda

Kamil PÉCHY

Pokladník

Peter POLAKOVIČ

Hospodár

Viliam KOVÁČ

Kronikár

Miroslav JURÍK

Revízor

Ing. Andrej RAPANT

Umelecký vedúci