Báseň

Osemdesiat plodných rokov Bradlanu je dôvod na oslavu

Osemdesiatka, jeden ľudský vek, doba dlhá a či krátka?
S hudbou sa ľahšie býva, pieseň dáva duši krídla...
Bradlanci, do ďalších spevavých dní želám
veľa nápadov, nevysychajúci tvorivý elán,
nech k vám nájdu cestu mladí chlapci,
nech sa od vás nielen spievať učia,
vy, mlaď s láskou berte do náručia,
aby ste s nimi boli mladí všetci.
Bradlanci, ste skvelí chlapci,
krásne hlasy si nosíte v srdci,
tón v tóne sa umelecky zlieva.
Chlapci, krásne vám to spieva.
S hudbou pokojne plynie čas.
Trnavčania všetci s láskou zas
pripíjajú vínom čistým, všetkým
členom Bradlanu, na pevné a
trvale zdravie, na hudbu
v srdci, ktorá
ľuďom
na tvári
vždy iba
radosť
a pocit
šťastia
vyčarí.
Lásku,
šťastie
a pokoj
v duši,
vzácne
ľudské
porozumenie,
Božie požehnanie,
všetko čo k jubileu sluší.
Bradlanu radosť zo spevu, krásnu a nehu,
čisté spievanie. Prijmite úprimné blahoželanie.

Margareta Partelová